header foto header foto
Terug

Leden contributie

Contributie 2024-2025

Het lidmaatschap loopt gelijk aan het seizoen. Hierin volgen wij de KNHB.
De contributies voor het seizoen 2024-2025 (1 juli 2024 t/m 30 juni 2025) zijn:

Senioren & trimhockey

Leeftijd*

Bedrag

Sevens

30 jaar of ouder per half seizoen

€ 75,-

Senioren

24 jaar of ouder

€ 428,-

Jong-senioren

18 t/m 23 jaar
Victoria kent geen studentenkorting.

Alle jong-senioren krijgen het aanbod om voor het gereduceerde tarief van € 50,= onbeperkt gebruik te maken van de tennisfaciliteiten, waaronder inbegrepen: onbeperkt reserveren van banen, competitietennis en KNLTB lidmaatschap etc.

€ 383,-

Zaalhockey senioren

Spelend-lid in senioren- of veteranenteam. De contributie zaalhockey senioren is per team en brengen we in rekening bij de aanvoerder of manager.

€ 596,- (per team)

Trimhockey

€ 202,-

 

Junioren


Team*

Bedrag

Jeugd 10-17 jr

O12, O14, O16 en O18

€ 528,-

Zaalhockey Jeugd 10-17 jr

Zaalhockey is voor selectieteams verplicht en voor overige Jeugd vrijwillig.

De contributie zaalhockey is per lid.

€ 61,-

Toeslag** 1e selectieteams

M/J O12-1, M/J O14-1, M/J O16-1, M/J O18-1

€ 295,- (50% van contributie veld en zaal)

Toeslag** 2e selectieteams

M/J O12-2, M/J O14-2, MO16-2

€ 222,- (37,5% van contributie veld en zaal)

Toeslag** focusteams

JO16-2, MO18-2

€ 147,- (25% van contributie veld en zaal; zaalcontributie is inbegrepen)

 

Jongste Jeugd en Fun4Hockey

Team*

Bedrag

Jongste Jeugd 6-9 jr

O10

€ 406,=

O9

€ 369,-

O8

€ 306,-

O7

€ 214,-

Fun4Hockey 4-5 jr

Fun 2 en Fun 1****

€ 160,-

Zaalhockey Jongste Jeugd 8-9 jr

Zaalhockey is voor selectieteams verplicht en voor overige Jongste Jeugd vrijwillig.

De contributie zaalhockey is per lid.

€ 61,-

Toeslag** 1e selectieteams
O10

M/J O10-1

€ 61,-

Toeslag** 2e selectieteams
O10

MO10-2

€ 25,-

 

Inschrijfgeld en algemeen lidmaatschap

Team*

Bedrag

Algemeen lidmaatschap ***

Niet-spelend lid

€ 77,-

Inschrijfgeld als spelend-lid (eenmalig)

Senioren 24 jaar of ouder, Jeugd O12-O18 en Jongste Jeugd O10 (geldt niet voor algemene en trimleden, wel bij overgang naar spelend-lid)

€ 133,-

Jongste Jeugd O7-O9 (geldt niet voor Fun4Hockey en ook niet bij overgang van Fun4Hockey naar spelend-lid bij O7)

€ 80,-

Jong-senioren 18 t/m 23 jaar. Bedrag is per speler.

€ 106,-

Jong-senioren 18 t/m 23 jaar, mits vóór 1 juni aangemeld als compleet team van tenminste 16 spelers. Bedrag is per speler.

€ 106,-

 

*Contributiecategorie

De contributiecategorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende jaar:

24 jaar of ouder

senior

23, 22, 21, 20, 19 of 18 jaar

jong-senior

17 of 16 jaar

O18

15 of 14 jaar

O16

13 of 12 jaar

O14

11 of 10 jaar

O12

9 jaar

O10

8 jaar

O9

7 jaar

O8

6 jaar

O7

5 of 4 jaar

Fun4Hockey

 

**Selectieteams en focusteams

Voor selectieteams en focusteams is de contributie hoger. Dit is nodig om de kosten voor extra voorzieningen en (trainings)faciliteiten voor deze teams te dekken.

***Algemeen lidmaatschap
Voor één ouder of verzorger van Jeugdleden en Jongste Jeugdleden (O7 t/m O18) is het algemeen lidmaatschap verplicht. Wanneer je als een ouder al lid bent, geldt deze verplichting natuurlijk niet. Dit lidmaatschap kent geen entreegeld en telt gewoon mee voor de berekening van de gezinskorting.

****Fun 1 (Fun4Hockey 1e jaar)
Als het kind 4 jaar oud wordt tussen 1 oktober en 1 maart, is instroom bij Fun 1 in de 2e helft van het seizoen mogelijk en krijg je korting op de contributie.


Kortingen

Gezinskorting

Victoria biedt gezinskorting op de contributie. Je krijgt deze korting wanneer bij drie of meer leden in één gezin (op hetzelfde adres) alle contributie wordt geïncasseerd van één bankrekening. De gezinskorting wordt in juli berekend (vóór de contributie-facturatie/incasso) op basis van de adres- en IBAN-gegevens in onze ledenadministratie.
Je hoeft hier verder niets voor te doen.

De kortingen per gezin zijn: bij 3 leden: € 25, 4 leden € 50, 5 leden € 75, enz.
We nummeren voor de berekening de gezinsleden, beginnend bij de oudste. De nummers 1 en 2 krijgen geen gezinskorting. Vanaf nummer 3 wordt per gezinslid € 25,- familiekorting verrekend.

Voorbeeld

Bij 4 gezinsleden krijgen gezinslid nummer 3 en 4 ieder € 25,- familiekorting. Zo krijgt een gezin met 4 gezinsleden in totaal € 50,- familiekorting.

Korting met Rotterdampas

Ook korting op de contributie? Iedereen die contributie betaalt (dus ook een algemeen lid) kan met de Rotterdampas korting krijgen op de contributie. Goed om te weten: je kunt met je Rotterdampas slechts voor één sportvereniging korting aanvragen.

Van medio/eind mei tot de deadline van 30 juni om 23.59 uur kun je de korting aanvragen. De korting wordt dan in de maand juli verrekend met de contributie van het nieuwe contributiejaar. Aanvragen doe je door dit formulier in te vullen.

Meer informatie (en veel meer kortingen en voordelen) vind je op www.rotterdampas.nl


Exchangeregeling voor studenten

Victoria kent een gereduceerd lidmaatschap voor studenten die in de eerste helft van het seizoen voor hun studie op exchange naar het buitenland gaan. Dien je verzoek hiervoor vóór het begin van het nieuwe seizoen (1 juli) per mail in. Stuur een exchangeverklaring van jouw onderwijsinstelling als bijlage mee.

Wanneer je binnen 2 weken geen bevestigingsmail van ons hebt ontvangen, is het verzoek en/of de exchangeverklaring niet in goede orde ontvangen. Dien dan jouw verzoek nogmaals in.

Contributiebijdrage door Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam vormt de oplossing voor kinderen, die vanwege een krappe financiële situatie niet kunnen sporten bij verenigingen. In Rotterdam is het Jeugdfonds Sport & Cultuur ondergebracht bij Rotterdam Sportsupport, het servicepunt voor Rotterdamse sportverenigingen. Meer informatie vind je hier.

Contributiebijdrage door Nationaal Fonds Kinderhulp

Voor kinderen die vanwege een krappe financiële situatie niet kunnen sporten bij een vereniging en niet in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur, kan een beroep worden gedaan op het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Contributiebijdrage door Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is opgericht in april 2020 en zet zich dagelijks in om sport en cultuur toegankelijk te maken voor volwassenen vanaf 18 jaar die leven rond het bestaansminimum. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met provinciale sportorganisaties. Meer informatie vind je via www.volwassenenfonds.nl.

Geen inschrijfgeld oud-leden

Als oud-leden van HV Victoria al eerder inschrijfgeld hebben betaald en opnieuw lid worden, hoeven zij geen inschrijfgeld meer te betalen.

Sponsoring

Laat jouw team de tenues en andere materialen sponsoren!


Betaling contributie

Veldhockey
Betalen in termijnen

Vóór het begin van het nieuwe seizoen op 1 juli kun je een verzoek tot gespreide betaling van de jaarcontributie (niet van het inschrijfgeld) in 4 termijnen doen. Stuur ons hiervoor een mail. We voeren de incasso in juli, september, november en januari rond de 26e uit. Voor de aanvullende contributie voor de selectieteams is ook gespreide betaling mogelijk.

Goed om te weten
Omzetten van jaarlijkse incasso naar gespreide betaling kan alleen wanneer je dat vóór 1 juli aan ons laat weten. Stuur ons hiervoor een mail.

Automatische incasso

Na de start van het seizoen op 1 juli, sturen we medio juli de facturen en volgt rond 26 juli de automatische incasso van de contributies, inschrijfgelden, enz.. Je krijgt vooraf een aankondigingsmail op het e-mailadres zoals dat bij ons bekend is.

Medio september, november en januari sturen we de facturen voor de 2e, 3e en 4e termijn toe en volgt de incasso rond de 26e van die maand.

Zaalhockey
Automatische incasso

In december sturen we de facturen voor de zaalhockeycontributie per e-mail toe en volgt rond 27 december de automatische incasso.

Doorbelasten van boetes

Boetes worden altijd doorbelast aan de speler of het team.

Voor iedere gele of rode kaart wordt door de KNHB een bijdrage in de administratiekosten in rekening gebracht bij de club. Deze bijdrage belasten wij door aan de speler die de kaart heeft gekregen.

Vanaf seizoen 2024-2025 is de bijdrage in de administratiekosten voor een gele kaart € 20,- en voor een rode kaart € 55,-.

Vanaf seizoen 2023-2024 is de boete voor het voor de eerste keer niet-opkomen bij een wedstrijd voor een juniorenteam € 75,- en voor een seniorenteam € 150,-. De boete belasten wij door aan het team via de manager of de aanvoerder.

Boetes voor het niet-tijdig of niet-juist invullen van het DWF, het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler of het niet-dragen van het Victoria wedstrijdtenue belasten wij door aan het team via de manager of de aanvoerder.

Eventuele andere boetes belasten wij door aan de speler of het team die de boete heeft gekregen.

Niet-tijdige betaling

Zorg dat je facturen op tijd betaald zijn. Bij niet-tijdige betaling brengen we € 25,- administratiekosten in rekening. Je ontvangt hierover bericht bij de aanmaning.