header foto header foto

Inschrijfformulier


Inschrijving voor huidig seizoen 2024-2025 of volgend seizoen 2025-2026
  Het huidige seizoen 2024-2025 loopt van 01-07-2024 tot 30-06-2025. Meestal is het wel mogelijk om in de loop van het huidige seizoen lid te worden, maar vanaf medio april 2025 kan dit niet meer. Het volgende seizoen 2025-2026 loopt van 01-07-2025 tot 30-06-2026.

 
   
Inschrijven als:
   
ALGEMENE INFORMATIE - INSCHRIJVING FUN4HOCKEY, JONGSTE JEUGD EN JUNIOREN
  Met vragen over Fun4Hockey, Jongste Jeugd (O7 tot O10 jaar) of Junioren (O12 tot O18 jaar) kunt u mailen met [email protected] Na inzending van dit formulier zal de ledenadministratie per e-mail contact met u opnemen.

Met het inzenden van dit formulier verplicht u zich bij toetreding tot de vereniging tot het betalen van de jaarlijkse contributie alsmede een eenmalig entreegeld. Deze verplichting geldt tot wederopzegging van het lidmaatschap. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend via het opzeggingsformulier bij de ledenadministratie geschieden vóór 15 mei van het lopende verenigingsjaar. Restitutie van contributie wordt niet verleend.

Voor O7-O10 Jongste Jeugd en O12-O18 Junioren geldt, dat de op dit formulier vermelde ouder/verzorger nr 1 algemeen lid, trimhockeylid of spelend lid van HV Victoria dient te zijn. Met de Rotterdampas kan vóór 1 juli korting worden aangevraagd via het Google formulier.

 
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contactinfo
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Student
   
Vragen over de studie
   
   
   
   
   
INFORMATIE FUN4HOCKEY / JONGSTE JEUGD / JUNIOR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
OUDER / VERZORGER 1 - VERPLICHT OUDERLIDMAATSCHAP BIJ JONGSTE JEUGD- EN JUNIORLIDMAATSCHAP
   
   
   
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
OUDER / VERZORGER 2
   
   
   
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
VRIJWILLIGERSTAKEN OUDERS / VERZORGERS
  We doen een beroep op u! Onze Hockey Vereniging Victoria kan niet "draaien" zonder de inzet van onze vrijwilligers.

Naast onze betaalde professionals is een groot vrijwilligerscorps noodzakelijk.

U kunt daaraan uw steentje bijdragen. Met een leuke en plezierige begeleiding van mede-vrijwilligers heeft u uw draai zo gevonden.
U bepaalt hoeveel uur u wilt bijdragen. Immers, we doen het allemaal met plezier en het is een ideale kans om uw betrokkenheid met Victoria te vergroten.
Ook kunt u met een "buddy" samen een vrijwilligerstaak op u nemen.
Geef uw keuze op ...

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
AANMELDING LIDMAATSCHAP EN WIJZE VAN BETALING
  Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan Hockey Vereniging Victoria om van mijn bankrekening bedragen af te schrijven wegens de incassering van de contributie van zowel de veld- als de zaalhockeycompetitie.

 
   
   
FINANCIEEL
   
 
   
 
Werk
   
   
Hockey ervaring
   
Hockey ervaring-vervolg
   
   
   
   
   
   
  (Geheel getal)  
Overig
   
   
   
DIGITALE VERZENDING FORMULIER
  De digitale verzending van dit inschrijfformulier is voldoende voor aanmelding bij de ledenadministratie. Als de digitale verzending succesvol is verlopen, is het mogelijk het formulier te printen voor eigen gebruik, maar het is niet nodig de papieren versie van het inschrijfformulier nog per scan of per post aan de ledenadministratie te sturen. Bij vragen over de aanmelding kan een mail worden gestuurd naar: [email protected]


 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.